Gå på fanen Prøver  og klikk på Ny prøve. 
Skriv inn navn på prøven, og eventuelt en beskrivelse, klikk på Lagre. For å legge til oppgaver trykker du på Seksjoner.Velg hvilke oppgaver du vil ha med på prøven ved å trykke på plusstegnet.De valgte oppgavene legger seg under Oppgaver i den rekkefølgen du velger dem. For å slette en oppgave trykker du på det røde krysset. For å gå til selve oppgaven kan du trykke på den blå haka/pila.Du kan endre rekkefølgen på oppgavene ved å trykke Omorganiser, som vist på bilde ovanfor. 

Ved å holde musa over  på oppgaven så kan du klikke og dra den opp eller ned. Når du slipper legger den seg på den nye plassen. Oppgave typen vises som bilder, ved å hold musa over bildet dukker det opp en text boble
Husk å Lagre ved endringene. 


Du har nå opprettet en prøve.