Kategorier fanen er merkelapper du kan bruke til å merke oppgaver med ulik informasjon. 

Tags fanen er merkelapper for Filbank hvor Lyd, Bilde og Video lagres. 


Hver kategori består av et navn og et sett med valg som er mulige verdier for den kategorien. Du lager nye tagger ved å trykke på Innstillinger. Skriv inn navnet på kategorien og klikk på Legg til kategori.Skriv inn navnet på verdien og klikk deretter på Legg til valg. Du kan legge til flere verdier per kategori. 
Du kan redigere eller slette kategorier og verdier ved å klikke på tannhjulet