Klikk på fanen Fag og deretter på knappen Opprett fag.


Fyll inn navnet på faget og fagkoden. Trykk på Opprett.Faget er opprettet og lagt i lista. Du kan nå opprette emner for faget. 


Du kan slette et fag ved å klikke på den røde X-en til høyre for faget. For å redigere faget klikker du på faget.