Fra Prøvemaler har du tilgang til forskjellige prøvemaler. Tilfeldig

Du kan legge til flere oppgavesett. Systemet velger tilfeldig ett av oppgavesettene fra listen. Du kan også bruke denne malen om du bare har ett oppgavesett. Dette er den vanligste malen. 


Adaptiv

Alle kandidatene starter med en forprøve. Avhengig av antall riktige svar sendes de videre til andre oppgavesett. 


Generert

Malen genererer prøver med ulike oppgaver basert på et sett med regler. Her kan du se hvordan du oppretter regler.


Sammensatt

En prøve kan være sammensatt av flere delprøver. Hver delprøve er lagt inn i en tilfeldig, adaptiv eller generert prøvemal, disse legges så inn i den sammensatte prøvemalen.