En prøvemal må ha minst et oppgavesett lagt til. Når prøvemalen er opprettet, klikker du Legg til. Marker de oppgavesettene du ønsker å legge til prøvemalen ved å klikke på dem. Valgte prøvesett er blå. Når du har valgt de prøvesettene du ønsker, klikk Legg til. Tallet i parentes viser hvor mange prøvesett du har valgt.