Gå til Sensor for å administrere klagesakene. Klikk på Velg periode og velg en periode fra nedtrekksmenyen. 

Registrer klage

Ubehandlede saker kan du registrere nye klagesaker. Klikk på Registrer klage. Skriv inn kandidatens brukernavn. Marker kandidaten ved å klikke på navnet og klikk Neste.
Marker hvilken prøve som skal senureres på nytt og klikk Registrer klage.

Kandidaten vises i listen over ubehandlede saker. Klikk på navnet til kandidaten for å legge til sensorer. Velg sensor 1 og 2 fra nedtrekksmenyen og klikk Lagre. Kandidaten flyttes over til Behandles.

Behandle klage

Klagesaker som er opprettet og har fått første- og andresensor vil vises under Behandles.Solen i kolonne 1 viser opprinnelig resultat. I kolonne 2 og 3 ser vi hvem som er satt som første- og andresensor, og når de har satt nivå på besvarelsen, kan vi også se nivået. I kolonne 4 ser vi oppmann om besvarelsen går videre til det. Kolonne 5 vil vise endelig resultat. Haken viser om besvarelsen er ferdigsensurert, tommel opp om besvarelsen er ferdigbehandlet og brevet om det er markert at brev er sendt. Besvarelser som har fått ulikt nivå av sensor 1 og sensor 2, må tilegnes en oppmann i dette bildet. Klikk på kandidaten og velg oppmann/tredjesensor fra nedtrekksmenyen. Klikk Lagre.Ferdigsensurert

Besvarelser som har fått et endelig nivå, vil listes opp under Ferdigsensurerte

Klikk på kandidaten. For å vedta klagen, klikk på Godta. Når du sender brev om dette, klikker du på Sendt for å markere at brevet er sendt. Merk at det ikke genereres noe brev. Dette er kun en markering. Klikk på Lagre. Kandidaten flyttes videre til Ferdigbehandlet.


Ferdigbehandlet