Testsenter inkluderer informasjonstavlen, kommende prøver og dagens prøver.

Trykk knappen på høyre side av Infotavle. Da kan du legge ut melding for alle andre brukere på prøvestedet.


På toppen finner vi flere faner. Trykk på ordet du ønsker å navigere til.


Kandidater;

Inneholder en liste over all kandidater. Tykk på en kandidat for å se informasjon om den personen og få muligheten til å redigere.

Her kan du legge til flere kandidater.


Prøver;

Inneholder liste over alle planlagt prøver antall kandidater påmeldt, tid og annen informasjon. Trykk på en prøver for å se mer informasjon.

Her oppretter du nye prøver.


Prøvested;

Inneholder liste over alle lokaler prøvene holdes i. Her kan du også redigere samt opprette nye rom.


Aktivitetslogg;

Inneholder liste over alle nylig og gamle endringer gjortDagens prøve samt koden om den trengs vises nederst på siden.