Du kan følge med på progresjonen fra to plasser.

Under Flexite!Plan startsiden ser du Kommende prøver og Dagens prøver.


Klikk Se progresjon.


Her ser du Kandidatene. Når de har startet prøven, vil det komme frem Framdriftsviser for kandidatene - linjen blir blå ettersom kandidaten besvarer prøven.