Når man klikker på Sensorer, får man tre valg: Klagebehandling, Prøvefordeling per sensor og Diskusjon. Her skal vi se på Prøvefordeling per sensor


Start med å velge Prøveperiode. Velg deretter Prøvemal.

Det neste du må gjøre, er å legge til sensorer slik at du har noen å fordele prøvene til. Klikk på Legg til sensor. Du vil nå få opp alle som er registrert som sensorer. Velg de som skal delta og klikk Lagre. Det er de som er blå som er valgt. 
Sensorene blir lagt til prøvemalen. De er ennå ikke aktive, og det er ikke satt noen grense for hvor mange oppgaver de skal få tildelt. Klikk på sensoren og legg inn de forskjellige verdiene som mangler: maks antall prøver å rette, maks antall prøver for omsensur og maks antall klager. Du må også velge hvilken språkform sensoren kan rette prøver i og om han/hun kan være klagebehandler, oppmann og tredjesensor. Huk av for Aktivert for at sensoren skal kunne logge inn. Klikk på Send brukernavn og passord til bruker om det trengs. Klikk til slutt på Lagre.Lista kan se slik ut når man har lagt inn rette verdier for sensorene: I denne prøvemalen er det 1692 ferdige prøver som kan fordeles. Klikk på Fordel prøver.Skriv inn hvor mange prøver du vil fordele og klikk Fordel. Jobben med å fordele prøver tar litt tid. Det er mange kriterier for hvilke sensorer som skal ha hvilke prøver, og jo flere prøver man velger å fordele, jo lenger tid tar det. Her ser du hvor mange prøver hver av sensorene har fått tildelt. 


Det er nå klart for at sensorene kan begynne å rette prøver. Etter hvert som de fullfører prøver, vil antallet i kolonnen med Fullført som sensor endre seg.