Om man har opprettet oppgaver basert på maler kan man sjekke om alle obligatoriske felter er flyt ut korrekt i en prøve. Klikk på Påkrevede element. Velg språk og siden lastes på nytt. Grønne oppgaver er ok og røde oppgaver er ikke ok i henhold til påkrevede element i oppgavemalen. 


Det er disse innstillingene Påkrevede element tar utgangspunkt i.