Prøveperioder

Opprette prøveperiode
I en prøveperiode samler du de fagene du ønsker prøvestedene skal avholde prøve i i et bestemt tidsrom. Klikk på fanen som heter Prøveperioder og så på Oppr...
Mon, 16 Okt, 2017 ved 8:56 AM
Rådatarapport
Det er mulig å hente ut en samlet rådatarapport fra prøvene som er avholdt i en prøveperiode. Klikk på den ønskede prøveperioden. Under Rapporter vil du få ...
Wed, 6 Sep, 2017 ved 6:22 PM
Legge til fag
Når en prøveperiode er opprettet kan du legge til de fagene som skal være med i den aktuelle prøveperioden. Alle fagene er listet opp nedenfor datoinnstilli...
Mon, 16 Okt, 2017 ved 9:06 AM