Innstillinger

Opprette kriterier
Under Innstillinger kan man opprette kriterier som sensorene benytter ved vurdering av skriftlige og muntlige oppgaver. Klikk på Kriterienivå og Legg til kr...
Mon, 11 Sep, 2017 ved 4:27 PM
Opprette karakterskala
Man kan ha flere forskjellige karakterskalaer. I noen tilfeller er det nok med Bestått/ Ikke bestått, mens man i andre tilfeller vil ha bokstavkarakterer el...
Mon, 11 Sep, 2017 ved 4:29 PM