I en Flytt avsnitt oppgave, skal kandidaten flytte på to eller flere avsnitter slik at det blir en sammenhengende tekst.

 

Fra fanen Oppgavebank kan du opprette nye oppgaver. Klikk på Opprett oppgave.
Du kan velge mellom OppgavetypeneVelg Flytt avsnitt og klikk Opprett oppgave.Du får nå valget mellom å opprette en tom oppgave eller basert på en ferdig mal. Oppgaver kan bli lagret som mal. Du vil derfor ikke ha noen maler tilgjengelige først gang du oppretter en oppgave eller om du ikke har lagret en oppgave som mal. Først må du velge rett språk fra nedtrekksmenyen. 

Fyll inn Seksjonsnavn, navnet på oppgaven. 

Skriv inn Instruksjon, hvordan kandidaten skal løse oppgaven. Det kan for eksempel være "Avsnittene nedenfor skal bli en sammenhengende tekst. Klikk og dra avsnittene slik at de kommer i riktig rekkefølge." 

Seksjonstekst brukes gjerne for å starte fortellingen i den sammenhengende teksten. 


Her kan du også kopiere seksjonen og lagre oppgaven som mal.Videre legger du inn tekst i de forskjellige feltene til venstre. I feltene til høyre skriver du inn riktig rekkefølge.

Det er mulig å endre antall avsnitt. For å få færre avsnitt klikker du på det røde krysset til høyre. For å få flere avsnitt klikker du på Legg til avsnitt. 


Det er lurt å tagge eller kategorisere oppgavene. Oppgavene til automatisk genererte prøver velges ut på bakgrunn av tagger. Trykk på Velg kategori og velg fra listen.

 


Når du har valgt kategori må du velge verdi. Det gjøres på samme måte. Trykk på Velg verdi, og velg fra listen. Du kan ha flere tagger på hver oppgave. Om en oppgave ikke skal brukes i en periode kan du endre taggen i Itembank til Not in use. Oppgaven vil da ikke bli generert til prøver.

 

Husk å Lagre når du har lagt inn en oppgave eller gjort endringer. 

 

Du har nå opprettet en Klikk i bilde oppgave. Her ser du hvordan du kan opprette flere kategorier og verdier.

Her ser du hvordan du legger til lyd, bilde og video.