Oppgavebank

Opprett en Flervalgsoppgave
Fra fanen Oppgavebank kan du opprette nye oppgaver. Trykk på Opprett oppgave. Velg Flervalg og klikk Opprett oppgave. Du får nå valget mell...
Wed, 2 Okt, 2019 ved 9:30 AM
Legge inn bilder, video eller lyd på en oppgave
Når du har opprettet en oppgave kan du legge inn lyd, bilde eller video. Når du er inne på den oppgaven som skal ha lyd/bilde/video må du finne ikonene so...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 8:34 AM
Oversettelsesverktøy
Man kan oversette en oppgave til et annet språk ved å skifte Valgt språk, men det er nok enklere å bruke Oversettelsesverktøyet. Her har jeg laget en helt v...
Wed, 2 Okt, 2019 ved 9:46 AM
Oppgavestatistikk
Fra hver oppgave kan man hente opp statistikk. Klikk på Seksjonsstatistikk.  Du vil da få opp en boks med diverse data.   
Fri, 13 Okt, 2017 ved 12:32 PM
Filtrere og lage samlinger
Alle oppgavene i oppgavebanken er søkbare og når man begynner å få mye innhold er det fint å kunne filtrere litt og velge hva man skal jobbe med. Slik kan o...
Wed, 2 Okt, 2019 ved 9:55 AM
Masseoppdatering av tagger
Dersom man har mange oppgaver som skal få en ny tag eller endre en gammel kan man bruke funksjonen med masseoppdatering. Huk av i boksen til venstre og klik...
Fri, 13 Okt, 2017 ved 11:40 AM
Sjekk av oversettelse
Du kan enkelt sjekke hvilke oppgaver som er oversatt til et annet språk fra Oppgavebanken. Huk av for de oppgavene du ønsker å sjekke, velg språk og klikk p...
Fri, 13 Okt, 2017 ved 11:58 AM
Importere analyseverdier
Man kan importere analyseverdier for oppgavene fra Oppgavebanken. Klikk på Importer analyseverdier. Velg fil fra maskinen din ved å Bla gjennom elle...
Fri, 13 Okt, 2017 ved 11:45 AM
Opprett en Velg bilde oppgave
I en Velg bilde oppgave, har du to alternativ. Du kan enten opprette en oppgave der kandidaten må velge ett bilde som passer til en oppgavetekst, eller...
Wed, 25 Jan, 2017 ved 11:39 AM
Opprett en Klikk i bilde oppgave
I en Klikk i bilde oppgave må kandidaten klikke på et bestemt sted i et bilde for å besvare oppgaven.   Fra fanen Oppgavebank kan du opprette nye op...
Wed, 14 Feb, 2018 ved 12:54 PM