Når en prøvemal er opprettet, må du legge til oppgavesett. Når du bruker den genererte malen, må du lage regler som systemet plukker oppgaver ut fra. For at dette skal fungere, må du først ha tagget oppgavene. 

Klikk på Legg til regel for å legge til enten en bestemt seksjon eller en regel. En bestemt seksjon kan for eksempel være en informasjonsside alle kandidater skal starte med. 


Klikk på Taggregel. Skriv inn hvor mange oppgaver systemet skal velge basert på de taggene du angir. Legg til en tagg og velg så hvilket av alternativene som skal gjelde. 


Du kan legge til flere tagger. Klikke Legg til når du er klar. 


Legg til så mange regler at du har nok oppgaver til oppgavesettet. Du må også velge hvilket tema som skal brukes og hvor mange oppgavesett som skal genereres. Kandidatene vil få tildelt et av oppgavesettene som er generert.