For å teste at et oppgavesett spilles av korrekt, kan du legge til en demobruker. Prøvemalen er opprettet og oppgavesettene er lagt til malen. Klikk på Demobruker.


Klikk på Legg til.


Demobrukeren er lagt til. Klikk på Vis passord for å se hva passordet er.