Når du har opprettet en oppgave kan du legge inn lyd, bilde eller video. Når du er inne på den oppgaven som skal ha lyd/bilde/video må du finne ikonene som viser at du kan laste opp noe. 


Så lenge det ikke er lastet opp noe vil ikonene være grå. Høyttaler-ikonet bruker du for å laste opp lyd, Videokamera-ikonet for video, og bildet-ikonet for å laste opp bilde. 

Som du ser kan du laste opp på forskjellige steder. 

Trykk på det grå ikonet for å laste opp. Du får da opp bildet som vist nedenfor. Trykk på Bla gjennom.Finn rett fil på datamaskinen din.


Du kan enten dobbeltklikke eller dra filen. Den lastes opp. Trykk så Ok.


Når ett bilde, en lyd eller en video er lastet ned blir ikonet blått. Om du trykker på et blått ikon vil du se bildet som er lastet opp, eller du kan høre lyden/ se videoen.


Det er samme framgangsmåte for å legge inn lyd, bilde og video, men fordi video ofte er større filer er det likevel litt forskjell. 

Som vist over er det en progresjonsbar som forteller hvor langt opplastingen har kommet. På videoopplasting blir den først gul. Når hele baren er gul kan du lukke vinduet og gå videre til neste oppgave. Programmet jobber fortsatt med å pakke ut og gjøre klar videofilen. Etter at du har lastet opp en videofil, men før den er klar til bruk vil ikonet være brunt med roterende piler. Når alt er klart blir ikonet grønt.