Fra Prøvested kan du opprette nye brukere. Dette gjør du ved å klikke på fanen for Brukere og deretter Opprett ny bruker.Her må du legge inn navn, e-post og mobilnummer til den nye bruker.


Du må deretter velge hvilken brukerrolle brukeren skal ha. Det vil si hvilken funksjon / rettigheter personen skal ha i PAD.


  • Prøveansvarlig - Har full tilgang til hele PAD. Kan administrere kandidater, prøver, opprette brukere o.l.
  • Prøveleder - Har tilgang til startsiden, med oversikt over dagens og kommende prøver. Har også tilgang til kandidatoversikten. Har ikke tilgang til prøveadministrajon (altså opprette og endre prøver), og heller ikke til Prøvested-siden.
  • Eksaminator / Sensor - I PAD er det en egen modul for eksaminator / sensorer for muntlige prøver. Disse kan logge seg inn og få tilgang til denne modulen som gir de adgang til å sette resultat på alle deres kandidater som er oppe til muntlig prøve. De har ikke tilgang til andre deler av PAD. Merk at eksaminator må være lagt inn som eksaminator eller sensor på en spesifikk prøve for å få fram kandidatene på sin oversikt.


Velg en eller flere roller som brukeren skal ha og velg Lagre. Brukeren blir da lagt til listen over registrerte brukere på prøvestedet. Denne kan når som helst endres ved å klikke på navnet. Da vil samme boks komme opp, og det er bare å gjøre nødvendige endringer, for deretter å Lagre.
Når brukeren er opprettet, kan du klikke på Send påloggingsinformasjon. Da vil brukeren motta en SMS og e-post med brukernavn og passord til systemet. Om brukere i PAD senere glemmer brukernavn eller passord, kan denne funksjonen enkelt brukes for å sende ut ny påloggingsinformasjon til brukerne.