Prøvested

Opprett adminbruker
Fra Prøvested kan du opprette nye brukere. Dette gjør du ved å klikke på fanen for Brukere og deretter Opprett ny bruker. Her må du navn, e-post og ...
Wed, 6 Sep, 2017 at 5:32 PM
Oppretting av rom
For å kunne arrangere prøver må prøvestedet registrere rom der prøvene kan holdes. Oversikten over rom finner du under på siden Prøvested og under fanen R...
Wed, 6 Sep, 2017 at 5:49 PM
Klargjøring av prøvested
Fra fanen Prøvested kan prøveansvarlig registrere og endre ulik informasjon om prøvestedet, som f.eks. hvilke rom som skal brukes i prøvene og prøves...
Wed, 6 Sep, 2017 at 5:56 PM
Brukerroller
Det er mange tilgjengelige roller i systemet. Ikke alle trenger å benytte samtlige roller. Her er en oversikt over hva man får tilgang til når man setter en...
Tue, 14 Nov, 2017 at 2:13 PM