For å kunne arrangere prøver må prøvestedet registrere rom der prøvene kan holdes. Oversikten over rom finner du under fanen Prøvested og under fanen RomEksisterende rom ligger vist i listen. Man kan redigere rommet ved å klikke på det.
For å registrere et nytt rom klikk på Opprett rom og oppgi nødvendig informasjon. 

 

  • Gi rommet navn
  • Sett inn maksimalt antall kandidater
  • Legg inn en veibeskrivelse. Veibeskrivelsen vil vises i innkallingsbrevet som sendes kandidaten i forkant av en prøve


Trykk Large rom, rommet vil nå vises som alternativ når du senere skal opprette og planlegge prøvene.


For å gjøre endringer på eksisterende rom klikker du på det aktuelle rommet i listen over rom, gjør endringer og velger Lagre rom. For å fjerne et rom klikk på Fjern rom til høyre for rommet. Deretter må du bekrefte at du ønsker å fjerne rommet.