Fra fanen Prøvested kan prøveansvarlig registrere og endre ulik informasjon om prøvestedet, som f.eks. hvilke rom som skal brukes i prøvene og prøvestedets adresse, målform og oppmøtetid til bruk i innkallingsbrev. Her kan prøveansvarlig også skrive inn tekst i et fritekstfelt som vil vise seg på innkallingsbrevet.
  • Du velger mellom målformene bokmål eller nynorsk fra nedtrekksmenyen. 
  • Oppmøtetid skrives i antall minutter og vil automatisk flettes inn i innkallingsbrevet til en kandidat. I bildet over er det satt opp 15 minutter. Hvis prøven starter 09:00, vil kandidaten få beskjed om å møte 08:45. Dette gjelder alle prøver.


Prøveansvarlig vil også kunne opprette nye brukere av PAD. Se mer om å opprette brukere.