Dette er ment som en oversikt over hvilken rekkefølge det er fornuftig å gjøre ting i for å komme fra A til Å. Beskrivelsene på de forskjellige stegene ligger i egne artikler. Du må bevege deg mellom de ulike modulene for å få gjort alt. 


1. Tagging (Write/Innstillinger)

For å holde oversikt over hvilke prøver og tema de forskjellige oppgavene omhandler er det hensiktsmessig å tagge oppgavene. Du leser om hvordan du oppretter tagger under Innstillinger i Write.


2. Oppgaveskriving (Write/Oppgavebank)

Lag de oppgavene du ønsker å ha med i en prøve. Det er mange ulike oppgaveformat å velge mellom. Her finner du oppskriften på å lage en flervalgsoppgave.


3. Sette sammen et oppgavesett (Write/Prøve)

Nå må du sette sammen alle oppgavene til et oppgavesett


Etter disse tre trinnene må du over i Subject. 


4. Opprette en prøvemal (Subject/Prøvemaler)

Oppgavesett må legges inn i en prøvemal. Les denne artikkelen om de forskjellige prøvemalene og velg den som passer ditt behov. Opprett deretter prøvemalen. 


5. Legg et oppgavesett til prøvemalen (Subject/Prøvemaler)

Det er beskrevet hvordan man legger til oppgavesett til de forskjellige prøvemalene. Her står det hvordan du legger til et oppgavesett til en tilfeldig prøvemal.


6. Opprette demobruker (Subject/Prøvemaler)

Opprett en demobruker for å kunne gå gjennom prøven som en kandidat. 


7. Valgfri (Subject/Fag og Prøveperiode)

Prøven er nå klar for planlegging i Flexite!Plan, men du kan velge å tidsbegrense når prøven er tilgjengelig. Da må du Opprette fagOpprette emnerLegge til prøvemaler og Opprette prøveperiode. Ta gjerne kontakt med support om du ønsker mer informasjon om dette.