Fra hver oppgave kan man hente opp statistikk. Klikk på Seksjonsstatistikk. Du vil da få opp en boks med diverse data.